Partner Strategiczny

Read more
Partner Strategiczny

Partnerzy

Read more
Partnerzy

Partnerzy Medialni

Read more
Partnerzy Medialni

Patronat Honorowy

Read more
Patronat Honorowy

Innovation Days 2020

Pobierz Agendę

Data:                   2020 roku

Lokalizacja:        Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, budynek 3, sala D.

                            al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

                            PPNT Gdynia Google Map
Szanowni Państwo,
 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie kraju z obawy o bezpieczeństwo prelegentów i uczestników tegorocznej edycji Innovation Days, Fundacja Motus - organizator wydarzenia, podjął decyzję o tymczasowym odwołaniu wydarzenia.

Więcej informacji na temat nowego terminu wydarzenia będzie wkrótce dostępne. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, w momencie ustalenia nowego terminu otrzymają państwo powiadomienie informujące o nowej dacie Innovation Days 2020.

 

 

DZIEŃ I

Tematem przewodnim pierwszego dnia wydarzenia będzie transport morski i lądowy oraz efektywność energetyczna. Powyższa tematyka pokrywa się z kluczowymi zagadnieniami stanowiącymi o innowacyjnym potencjale województwa pomorskiego, zdefiniowanymi w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Pierwszy dzień Innovation Days 2020 jest adresowany do przedsiębiorstw z branż innowacyjnych, w szczególności reprezentujących obszary będące tematem przewodnim wydarzenia.

DZIEŃ II

Ramy drugiego dnia wydarzenia stanowią inicjatywy regionalne i europejskie, poświęcone wsparciu innowacyjności w obszarze paliw alternatywnych, digitalizacji oraz efektywności energetycznej w sektorze morskim i transportowym. Drugi dzień „Innovation Days 2020” dedykowany jest między innymi instytucjom publicznym, instytucjom otoczenia biznesu, w tym samorządom, stowarzyszeniom biznesu, zarządom portów oraz administracji morskiej.

 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność rejestracji.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zw. dalej „RODO”), w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia oraz ogólnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)